Avonddienst met T. Overbeeke uit Reeuwijk (voor Sint Jan). De organist is Dick den Hertog.

 

De dienst bijwonen

De diensten zijn zonder aanmelding te bezoeken, tenzij u in vak A (afstand) wilt zitten, waar de anderhalve meter afstand wordt bewaard. U kunt zich hiervoor inschrijven via www.meevieren.nl/pauluskerkgouda. U kunt onze diensten ook op afstand bijwonen via YouTube en kerkradio

Collectemededelingen

De diaconale collecte is bestemd voor de Stichting Voedselbank Gouda. De Voedselbank brengt vraag naar en aanbod van voedsel bij elkaar. Dit alles kan niet zonder initiatieven van particulieren, bedrijven, scholen, kerken en andere instanties om het pakket voor cliënten completer te maken. Als u gebruik wilt maken van Voedselbank Gouda, kunt u contact opnemen met een hulpverleningsinstantie. Deze bepaalt of u aanspraak kunt maken op een voedselpakket. Voor info: Stichting Voedselbank Gouda, cliëntenadministratie, tel. 06-19933429.

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.

Uw gift is broodnodig! Hoe u uw gift kunt geven vindt u hier.