Ochtenddienst met Ds. D.J. Thijs uit Den Haag.

Organist dhr. Jan de Wit

De dienst bijwonen

De diensten zijn zonder aanmelding te bezoeken, tenzij u in vak A (afstand) wilt zitten, waar de anderhalve meter afstand wordt bewaard. U kunt zich hiervoor inschrijven via www.meevieren.nl/pauluskerkgouda. U kunt onze diensten ook op afstand bijwonen via YouTube en kerkradio

Collectemededelingen

De eerste collecte is een diaconale collecte.

Het Ouderenwerk. Vrijwilligers en diakenen organiseren kerkelijke en diaconale activiteiten. Er is praktische hulp zoals administratieve hulp, de autodienst, een klussendienst. Plekken van ontmoeting zijn de ouderenbezoekgroepen en de ouderensozen, die vanuit verschillende wijkgemeenten zijn geïnitieerd.

Info: diaconaalconsulent@pkngouda.nl / diakenen cluster Ouderen en Welzijn.

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL54 RABO 0373 7372 70 t.n.v. Diaconie Protestantse Kerk Gouda.

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL69 RABO 0373 7201 22 t.n.v. Protestantse Gemeente Gouda.

Alle inzamelingen worden van harte bij u aanbevolen Hoe u uw gift kunt geven vindt u hier.