Avonddienst met Ds. C. van den Berg. De organist is de heer Jan de Wit.

  • Voortzetting en dankzegging Heilig Avondmaal

De dienst bijwonen

De diensten zijn zonder aanmelding te bezoeken, tenzij u in vak A (afstand) wilt zitten, waar de anderhalve meter afstand wordt bewaard. U kunt zich inschrijven via www.meevieren.nl/pauluskerkgouda. Ook kunt u onze diensten op afstand bijwonen via YouTube en kerkradio

Collectemededelingen

De eerste collecte is een diaconale collecte voor Stichting Jaffa-Project Nederland. De inwoners van Jaffa en Zuid Tel Aviv hebben verschillende religieuze en etnische achtergronden. Het Jaffa Instituut heeft onder de noemer “community cohesion” een aantal programma’s om te komen tot een samenleving met onderling, wederzijds respect. Een voorbeeld daarvan is het naschoolse programma “betere bruggen bouwen”. Kinderen van verschillende afkomst krijgen gezamenlijk hulp bij het huiswerk maken, ze maken samen muziek en ze leren over elkaars cultuur. Voor info: www. jaffaproject.nl.

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.

Uw gift is broodnodig! Hoe u uw gift kunt geven vindt u hier.

Spullen voor de voedselbank

Op de Avondmaalszondagen vragen wij u om producten te doneren aan de Voedselbank. U kunt deze achterlaten op de aangewezen plekken bij de ingangen.

De volgende artikelen zijn zeer welkom:

houdbare melk, wasmiddelen, pasta/rijst, conserven, toiletartikelen zoals tandpasta, douchegel of shampoo.

Bij de eetbare producten is het van belang dat het nog enkele maanden houdbaar is. Namens de Voedselbank hartelijk dank.