Ochtenddienst met Ds. A. Robbertsen uit Rotterdam.

De organist is de dhr. Dick den Hertog.

 

  • Kindernevendienst groepen 1 t/m 6

De dienst bijwonen

De diensten zijn zonder aanmelding te bezoeken, tenzij u in vak A (afstand) wilt zitten, waar de anderhalve meter afstand wordt bewaard. Aanmelden hiervoor kan via meevieren.nl/pauluskerkgouda. Ook kunt u kunt onze diensten op afstand bijwonen via YouTube en kerkradio

Collectemededelingen

De diaconale collecte is bestemd voor: plaatselijk diaconaal werk. De diaconie is op vele terreinen actief en wordt ondersteund door twee diaconale consulenten. Zij helpen diakenen en kerkelijke vrijwilligers in hun diaconale activiteiten.

Info: Diaconaal consulenten Joyce Schoon/ Nelleke de Jong, Oosthaven 31-C 2801 PD
Gouda. T 0182-537122; E diaconaalconsulent@pkngouda.nl
U kunt uw gift overmaken op rekening: NL54 RABO 0373 7372 70 t.n.v. Diaconie Protestantse Kerk Gouda

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.

Uw gift is broodnodig! Hoe u uw gift kunt geven vindt u hier.