Vanavond is de voorganger ds. C. van den Berg en de organist is de heer A. Koster. De preek zal gaan over Numeri 27, waarin Mozes de leiding over het volk overdraagt aan Jozua: een prachtig en indringend gebeuren!

Collecte in deze avonddienst

De collecte tijdens de dienst is de diaconale collecte bestemd voor het missionaire en diaconale werk van Marijke den Boer uit onze eigen gemeente. Marijke werkt als ergotherapeut voor de organisatie Interserve in Cambodja. Een ergotherapeut helpt mensen en hun familieleden op een praktische manier om te gaan met een beperking. Het contact met deze mensen is een mogelijkheid om Gods liefde en zorg met hen te delen in woorden en daden.

De collecte aan de uitgang is voor Pastoraat en eredienst.