De laatste zondag van het kerkelijke jaar. Naar oud kerkelijk gebruik willen wij als gemeente de gestorvenen gedenken van het afgelopen jaar. We noemen met respect hun namen en bovenal zoeken we Gods troost en kracht in Woord en gebed, in het vertrouwen dat de Here Jezus door Zijn kruis en opstanding de dood heeft overwonnen.

Voorganger vanmorgen is ds. C. van den Berg en de organist is de heer A. Koster. Medewerking wordt verleend door Cantorij Cantabile o.l.v. mevr. Willeke Hagoort

Vandaag is er kindernevendienst voor alle groepen van de basisschool. Na de dienst is er de gelegenheid om elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie, thee of een glaasje limonade in De Brug. Heeft u vragen over onze wijk, dan is daar ook de gelegenheid voor, de ouderling van dienst staat u graag te woord.

Collecte in deze ochtenddienst

De collecte tijdens de dienst is de diaconale collecte bestemd voor de Stichting Christelijke Hulpverlening/’t Swanenburghshofje. (Groeneweg 42).

Vanuit dit hofje begeleidt men mensen met maatschappelijke en/of psychosociale problemen. In de tien woningen van het hofje bestaat de mogelijkheid voor tijdelijke huisvesting met begeleiding. Daarnaast biedt men ambulante begeleiding en organiseren ze gespreksgroepen. Een speciale groep vrijwilligers ondersteunt mensen bij hun financiën als SchuldHulpMaatje.

De tweede collecte is voor Pastoraat en eredienst.