Vanavond is er een jongerendienst met als voorganger onze wijkpredikant ds. C. van den Berg en m.m.v. het combo. Het thema is: ‘Als muren vallen.’

Collecte in deze avonddienst

Tijdens de dienst is de eerste, diaconale, collecte bestemd voor het Ouderenwerk. De groep ouderen van 75+ ontvangt jaarlijks informatie over kerkelijke en diaconale activiteiten. (Wegwijzer voor ouderen) Ouderen bezoeken de verschillende seniorenkringen. Mensen ontmoeten elkaar, het omzien naar elkaar is groot. Vrijwilligers/diakenen organiseren PKN-Gouda-breed administratieve hulp, de autodienst en de klussendienst. Inloophuis Domino biedt inloopmomenten en een seniorenmaaltijd, voor iedereen die graag samen wil eten.

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.