De voorganger vanmorgen is prop. P. Verhagen uit Harderwijk en de organist is de heer R. van Esseveldt.

Vandaag is er kindernevendienst voor alle groepen van de basisschool. Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in De Brug bij een kopje koffie, thee of een glaasje limonade. Heeft u vragen over onze wijk, dan is daar ook de gelegenheid voor, de ouderling van dienst staat u graag te woord.

Collecte in deze ochtenddienst

Tijdens de dienst is de eerste, diaconale, collecte bestemd voor het Ouderenwerk. De groep ouderen van 75+ ontvangt jaarlijks informatie over kerkelijke en diaconale activiteiten. (Wegwijzer voor ouderen) Ouderen bezoeken de verschillende seniorenkringen. Mensen ontmoeten elkaar, het omzien naar elkaar is groot. Vrijwilligers/diakenen organiseren PKN-Gouda-breed administratieve hulp, de autodienst en de klussendienst. Inloophuis Domino biedt inloopmomenten en een seniorenmaaltijd, voor iedereen die graag samen wil eten.

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.