Vanavond is er voortzetting van en dankzegging voor het Heilig Avondmaal. Ook in deze dienst gaat ds. van den Berg voor. De organist is dan dhr. J.W. Dannenberg.

Collecte in deze avonddienst

De collecte tijdens de dienst is de diaconale collecte bestemd voor Stichting Voedselbank Gouda.

De Voedselbank brengt vraag naar en aanbod van voedsel bij elkaar. Dit alles kan niet zonder initiatieven van particulieren, bedrijven, scholen, kerken en andere instanties om het pakket voor cliënten completer te maken.  Als u gebruik wilt maken van Voedselbank Gouda, kunt u contact opnemen met een hulpverleningsinstantie. Deze bepaalt of u aanspraak kunt maken op een voedselpakket.

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.