De komende week is er weer een bijeenkomst van de Gemeente Groei Groep van dinsdagavond, op dinsdag 15 oktober. De groep van dinsdagavond komt één keer per drie weken bij elkaar. Wij behandelen dit seizoen het thema ‘Dit is mijn Lichaam, de kracht van samen geloven in een verbrokkelende samenleving’.

Aanstaande dinsdag staan we stil bij Mattheüs 26 : 17-30 waarin Jezus het pesachmaal at met zijn leerlingen, het brood brak en de leerlingen ervan gaf met de woorden: ‘Neem, eet, dit is mijn lichaam’. Het onderwerp sluit dus heel mooi aan op deze Avondmaalszondag. Hebt u belangstelling of wilt u meer weten, neem dan contact op met Barco den Ouden. Als u graag aan een Gemeente Groei Groep wilt deelnemen, maar niet op dinsdag kunt, neem dan ook even contact op want er zijn ook groeigroepen op andere avonden.