Avonddienst met ds. C. van den Berg (voortzetting van en dankzegging voor Heilig Avondmaal)