Ochtenddienst met ds. C. van den Berg (viering Heilig Avondmaal)

Gebedskring Pauluskerk

Op zondag 8 december aanstaande om 9.00 uur hoopt de gebedskring van de Pauluskerk bijeen te komen in een van de zalen van De Brug. Het is een goede zaak dat wij als gemeenteleden God de Vader mogen danken voor het vele goede dat Hij ons persoonlijk en aan onze wijkgemeente geeft. Maar ook brengen wij onze zorgen en moeiten bij Hem in het vertrouwen dat Hij hoort en op Zijn wijze en tijd verhoort. Bovenal willen wij Hem de lof toebrengen voor Wie Hij is, voor Zijn beloften, Zijn werken, Zijn heil. Het is immers adventstijd, tijd van gedenken en verwachten. Ieder gemeentelid wordt van harte uitgenodigd om aan deze kring deel te nemen. Mocht u zelf niet (kunnen) komen, maar hebt u graag dat voor u of voor anderen gebeden wordt, neem dan contact op met een van ondergetekenden. Marius van Rouwendal, tel. 526305 of Bert Vlot, tel. 530271