Avonddienst met ds. D.J. Thijs uit Amsterdam

Collecte in de avonddienst

De eerste collecte is de diaconale collecte bestemd voor de Stichting Christelijke Hulpverlening  “t Swanenburghshofje” (Groeneweg 42).Binnen het hofje (tien woningen) bestaat de mogelijkheid voor tijdelijke huisvesting met begeleiding. We begeleiden mensen met maatschappelijke en/of psychosociale problemen, we bieden ambulante begeleiding en organiseren gespreksgroepen. Een speciale groep vrijwilligers ondersteunt mensen bij hun financiën als SchuldHulpMaatje. Het werk wordt gedaan vanuit een christelijke levensvisie.

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.