Avonddienst met ds. D. van Vreeswijk uit Zevenhuizen. De organist is dan de heer Henk den Boer.

De dienst bijwonen

Via de website meevieren.nl/pauluskerkgouda kunt u zich aanmelden voor de dienst. Wekelijks op maandag worden de eerstvolgende kerkdiensten vrijgegeven. U kunt zich inschrijven voor het bijwonen van de dienst en daarbij kiezen voor de ochtenddienst of de avonddienst. De inschrijving staat de hele week open, maar sluit op zaterdagmiddag om 13.00 uur.

Als u beide diensten op een zondag bij wilt wonen, dan kunt u vanaf vrijdag 10.00 uur kijken of er nog plek is voor de door u gewenste dienst. U kunt zich dan ook daarvoor inschrijven.

Collectemededelingen

De eerste collecte is een diaconale collecte.

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.

Uw gift is broodnodig! Hoe u uw gift kunt geven vindt u hier.

Liturgie

 • Welkom en mededelingen
 • Stil gebed
 • Votum en groet
 • Aanvangstekst: Johannes 6: 38
 • Zingen: ELB 241 
 • Gebed 
 • Schriftlezing:  Micha 6:6-8 en Matteüs 21v23-32
 • Zingen:  Psalm 86:4
 • Verkondiging
 • Zingen: Gezang 437: 1 en 2
 • Geloofsbelijdenis
 • Dankgebed en voorbede
 • Inzameling van de gaven
 • Zingen: ELB 312
 • Orgelspel