Ochtenddienst met ds. C. van den Berg.

De dienst bijwonen

Via de website meevieren.nl/pauluskerkgouda kunt u zich aanmelden voor de dienst. Er mogen maximaal 30 mensen aanwezig zijn (naast de medewerkers). Wekelijks op maandag worden de eerstvolgende kerkdiensten vrijgegeven. U kunt zich inschrijven voor het bijwonen van de dienst en daarbij kiezen voor de ochtenddienst of de avonddienst. De inschrijving staat de hele week open, maar sluit op zaterdagmiddag om 13.00 uur.

Er is crèche aanwezig en kindernevendienst voor de groepen 1 tot en met 8 van de basisschool. Op het aanmeldformulier kunt u aangeven of uw kinderen hiervan gebruik willen maken.

Als u beide diensten op een zondag bij wilt wonen, dan kunt u vanaf vrijdag 10.00 uur kijken of er nog plek is voor de door u gewenste dienst. U kunt zich dan ook daarvoor inschrijven.

Live via YouTube

De dienst kan worden gevolgd via YouTube en via de kerkomroep.nl.

Collectemededelingen

De eerste collecte is een diaconale collecte. De diaconale collecte is de zogenoemde Najaarszendingscollecte. De opbrengst gaat naar 2 goede doelen:

 • Sterke vrouwen opleiden op Papoea (KiA)
 • Deel het Evangelie in India (GZB).

Voor meer informatie zie, www.kerkinactie.nl/vrouwenindonesie en www.gzb.nl/najaarscollecte.

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.

Uw gift is broodnodig! Hoe u uw gift kunt geven vindt u hier.

Liturgie

 • Orgelspel
 • Welkom door ouderling van dienst
 • De gemeente gaat staan
 • Stil gebed
 • Votum en groet
 • Aanvangstekst
 • Lied Hemelhoog 2 ‘Welzalig de man die niet wandelt’
 • Lezing gebod
 • Gebed om de verlichting met de Heilige Geest
 • Lied Evangelische Liedbundel 168:1,2,4,7 ‘Dank U voor deze nieuwe morgen’
 • Kindermoment
 • Schriftlezing Galaten 5:13-26
 • Tekstlezing ‘Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.’ (Galaten 5:22, 23a)
 • Verkondiging Thema: Multivrucht
 • Meditatief orgelspel over Gezang 252 ‘Wat zijn de goede vruchten’ + collectemoment
 • Lied Hemelhoog 555 ‘Dank U, Vader van de lichten’
 • Presentatie over autidienst Kameleon
 • Dankgebed en voorbeden
 • Lied Psalm 92:7,8
 • Zegen
 • Orgelspel