Vanavond is de voorganger ds. D. Verboom uit Rijnsburg en de organist is dhr. A. Koster.

Collecte in deze avonddienst

De collecte tijdens de dienst) is de diaconale collecte bestemd voor het plaatselijk diaconaal werk. De diaconie is op vele terreinen binnen Gouda actief en wordt ondersteund door een diaconaal consulent. Zij helpt diakenen en kerkelijke vrijwilligers in hun diaconale activiteiten en vormt de schakel naar de locale overheid en diverse Goudse organisaties en instellingen. Het toerusten van nieuwe diakenen en bezoekwerkers door het geven van cursussen behoort mede tot het takenpakket. Regelmatig vindt u over diaconale activiteiten informatie in het kerkblad. De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.