Hartelijk welkom in de Pauluskerk. De voorganger vanmorgen is ds. D. van Vreeswijk uit Zevenhuizen en de organist is dhr. D. den Hertog. Vandaag is er kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 6 van de basisschool. Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in De Brug bij een kopje koffie, thee of een glaasje limonade. Heeft u vragen over onze wijk, dan is daar ook de gelegenheid voor, de ouderling van dienst staat u graag te woord.

Collecte in deze ochtenddienst

De collecte tijdens de dienst) is de diaconale collecte bestemd voor het plaatselijk diaconaal werk. De diaconie is op vele terreinen binnen Gouda actief en wordt ondersteund door een diaconaal consulent. Zij helpt diakenen en kerkelijke vrijwilligers in hun diaconale activiteiten en vormt de schakel naar de locale overheid en diverse Goudse organisaties en instellingen. Het toerusten van nieuwe diakenen en bezoekwerkers door het geven van cursussen behoort mede tot het takenpakket. Regelmatig vindt u over diaconale activiteiten informatie in het kerkblad. De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.