De voorganger in deze dienst is ds. F. Bos uit Waddinxveen en de organist de heer M. Oosterom

Collecte

De collecte tijdens de dienst is bestemd voor het plaatselijk diaconaal werk. De diaconie is op vele terreinen binnen Gouda actief en wordt ondersteund door een diaconaal consulent. Regelmatig vindt u over diaconale activiteiten informatie in het kerkblad. De collecte aan de uitgang is bestemd voor kerkbeheer. Beide inzamelingen worden van harte bij u aanbevolen.