De voorganger vanmorgen is ds. C. van den Berg en de organist is de heer A. Koster. Vandaag is er kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 6 van de basisschool. Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in De Brug bij een kopje koffie, thee of een glaasje limonade. Heeft u vragen over onze wijk, dan is daar ook de gelegenheid voor, de ouderling van dienst staat u graag te woord.

Collecte

De collecte tijdens de dienst is bestemd voor het plaatselijk diaconaal werk. De diaconie is op vele terreinen binnen Gouda actief en wordt ondersteund door een diaconaal consulent. Regelmatig vindt u over diaconale activiteiten informatie in het kerkblad. De collecte aan de uitgang is bestemd voor kerkbeheer. Beide inzamelingen worden van harte bij u aanbevolen.