Vanavond is de voorganger ds. H.E.J. van der Laan uit Valkenburg en de organist is wederom de heer J. de Wit.

Collect in deze avonddienst

Tijdens de dienst is de eerste (diaconale) collecte bestemd voor de financiële hulp aan gemeenteleden. De diakenen regelen samen met andere vrijwilligers verschillende praktische dingen. Zij introduceren mensen bij een van de diaconale projecten zoals de Voedselbank, de Non-foodbank, het Noodfonds of Schuldhulpmaatje. Een ander diaconaal project waarin vraag en aanbod van praktische hulp bij elkaar komt, is het Burennetwerk Gouda.

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.