De voorganger vanmorgen is ds. J.M. van Wijk uit Sliedrecht en de organist is de heer J. de Wit.

I.v.m. de zomervakantie is er alleen kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 3 van de basisschool. Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in De Brug bij een kopje koffie, thee of een glaasje limonade. Heeft u vragen over onze wijk, dan is daar ook de gelegenheid voor, de ouderling van dienst staat u graag te woord.

Collect in deze ochtenddienst

Tijdens de dienst is de eerste (diaconale) collecte bestemd voor de financiële hulp aan gemeenteleden. De diakenen regelen samen met andere vrijwilligers verschillende praktische dingen. Zij introduceren mensen bij een van de diaconale projecten zoals de Voedselbank, de Non-foodbank, het Noodfonds of Schuldhulpmaatje. Een ander diaconaal project waarin vraag en aanbod van praktische hulp bij elkaar komt, is het Burennetwerk Gouda.

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.