Vanavond is de voorganger mevrouw ds. H.M. de Jong uit Rotterdam en de organist is de heer J. de Wit.

Collecte in deze Avonddienst

De collecte tijdens de dienst is de diaconale collecte bestemd voor het ouderenwerk. Vrijwilligers/diakenen organiseren kerkelijke en diaconale activiteiten. Er is praktische hulp zoals administratieve hulp, de autodienst, een klussendienst. Een andere vorm van aandacht zijn de ouderenbezoekgroepen. Plekken van ontmoeting zijn onder andere de ouderensosen, die vanuit verschillende wijkgemeenten zijn geïnitieerd. De collecte aan de uitgang is voor Pastoraat en Eredienst.