De voorganger vanmorgen is ds. C. Hendriks uit Ede en de organist is de heer D. den Hertog. I.v.m. de zomervakantie is er vandaag en volgende week alleen kindernevendienst voor de jongste groep (groep 1 t/m 3 van de basisschool). Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in De Brug bij een kopje koffie, thee of een glaasje limonade. Heeft u vragen over onze wijk, dan is daar ook de gelegenheid voor, de ouderling van dienst staat u graag te woord.

Collecte in deze ochtenddienst

De collecte tijdens de dienst is de diaconale collecte bestemd voor het ouderenwerk. Vrijwilligers/diakenen organiseren kerkelijke en diaconale activiteiten. Er is praktische hulp zoals administratieve hulp, de autodienst, een klussendienst. Een andere vorm van aandacht zijn de ouderenbezoekgroepen. Plekken van ontmoeting zijn onder andere de ouderensosen, die vanuit verschillende wijkgemeenten zijn geïnitieerd. De collecte aan de uitgang is voor Pastoraat en Eredienst.