Avonddienst met ds. J. Maasland uit Den Haag.

Collecte in deze avonddienst

De collecte tijdens de dienst is voor een door onze wijkgemeente gekozen diaconaal doel. Deze collecte is voor Stichting De Reling in Gouda. Dit is een christelijke stichting voor kamerbewoning met begeleiding voor jongeren, ongeacht hun levensovertuiging, die niet langer thuis kunnen wonen, maar die ook nog niet zelfstandig kunnen wonen. In de gemiddeld 13 maanden dat de jongeren bij De Reling wonen, leren ze alles wat nodig is om een zelfstandig leven te kunnen leiden. Daarna helpt De Reling hen bij de overstap naar een zelfstandige woning met indien gewenst ambulante begeleiding. De jongeren moeten zelf huur betalen. Vanuit giften kunnen onder meer de kamers van de jongeren worden onderhouden en opgeknapt. Ook worden daarmee activiteiten voor de jongeren georganiseerd en worden zij indien nodig financieel ondersteund.

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.