De voorganger vanmorgen is ds. C. van den Berg en de organist is dhr. N. Roggeveen. Ook het combo verleent medewerking aan de dienst. Er is kindernevendienst voor groep 1-6. Het is vandaag startdienst. Op een feestelijke manier luiden we het nieuwe seizoen in.

Koffiedrinken, zonnepanelen en workshops

U/jij bent van harte welkom om koffie, thee of limonade te drinken na de dienst, met iets lekkers daarbij! Tijdens dit moment zal er aandacht zijn voor de zonnepanelen op het dak van de kerk. Velen van u hebben deze gesponsord. Klaas Visser, voorzitter van de kerkenraad, zal hieromtrent het één en ander onthullen, létterlijk en figuurlijk. Ook zullen de certificaten voor de sponsors beschikbaar zijn. 

Hierna starten rond 12.00 uur een aantal boeiende workshops, voor jong en oud. Ook de kinderen kunnen volop aan de slag. Juist deze workshops helpen om elkaar op een andere manier beter te leren kennen. En u/jij leert ook nog wat. Welkom dus!

  • 10.00 uur startdienst over het jaarthema ‘Gods Gezin’  met medewerking van het combo. Na de dienst koffiedrinken
  • 12.00 uur workshops Zingen, Fotografie, Koken, etc. en vanzelfsprekend ook een programma voor de kinderen
  • 13.00 uur gezamenlijke maaltijd.

Collecte in deze ochtenddienst

De collecte tijdens de dienst is voor een door onze wijkgemeente gekozen diaconaal doel. Deze collecte is voor Stichting De Reling in Gouda. Dit is een christelijke stichting voor kamerbewoning met begeleiding voor jongeren, ongeacht hun levensovertuiging, die niet langer thuis kunnen wonen, maar die ook nog niet zelfstandig kunnen wonen. In de gemiddeld 13 maanden dat de jongeren bij De Reling wonen, leren ze alles wat nodig is om een zelfstandig leven te kunnen leiden. Daarna helpt De Reling hen bij de overstap naar een zelfstandige woning met indien gewenst ambulante begeleiding. De jongeren moeten zelf huur betalen. Vanuit giften kunnen onder meer de kamers van de jongeren worden onderhouden en opgeknapt. Ook worden daarmee activiteiten voor de jongeren georganiseerd en worden zij indien nodig financieel ondersteund.

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.