Avonddienst met ds. T.J. Thijs uit Den Haag.

De dienst bijwonen

U kunt onze diensten op afstand bijwonen via YouTube, kerkradio en lucaskastje. De diensten kunnen vanaf 20 december 2020 tot nader order helaas niet fysiek worden bijgewoond. Lees ook de corona-update van 18 december 2020.

Collectemededelingen

De eerste collecte is een diaconale collecte.

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.

Uw gift is broodnodig! Hoe u uw gift kunt geven vindt u hier.

Liturgie

 • Orgelspel
 • Welkom door de ouderling van dienst
 • Stil gebed
 • Votum en groet
 • Aanvangstekst
 • Zingen/ luisteren: Psalm 93: 1,2,3,4
 • Gebed
 • Schriftlezing: Lucas 7: 11-17
 • Verkondiging (thema): ‘Getroost leven’
 • Orgelspel
 • Geloofsbelijdenis
 • Zingen/luisteren: ELB 351 Machtig God, sterke rots
 • Dankgebed en voorbeden
 • Zingen/luisteren: Gezang 409: 1, 5
 • Zegen