Ochtenddienst met ds. D. Verboom uit Leiden

De dienst bijwonen

U kunt onze diensten op afstand bijwonen via YouTube, kerkradio en lucaskastje. De diensten kunnen vanaf 20 december 2020 tot nader order helaas niet fysiek worden bijgewoond. Lees ook de corona-update van 18 december 2020.

Collectemededelingen

De eerste collecte is een diaconale collecte.

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.

Uw gift is broodnodig! Hoe u uw gift kunt geven vindt u hier.

Liturgie

 • Orgelspel
 • Welkom door de ouderling van dienst
 • Zingen/luisteren: Psalm 111: 1 en 2 (via NL Zingt)
 • Stil gebed
 • Votum en groet
 • Aanvangstekst  Korinthe 8: 7
 • Lezing van Gods gebod
 • Openingsgebed
 • Verkondiging van Gods genade
 • Zingen/luisteren: Gezang 169: 1, 4 en 5 (organist)
 • Kindermoment
 • Schriftlezingen: Deuteronomium 18: 15 – 20 en Marcus 1: 21 – 28
 • Zingen/luisteren: NLB 534: 1, 2, 3, 4 (via NL Zingt)
 • Verkondiging
 • Zingen/ luisteren: Gezang 317 1 en 2 (organist)
 • Dankgebed voorbeden – stil gebed – Onze Vader
 • Zingen/luisteren: Gezang 460 1 en 5 (via NL Zingt)
 • Zegen