In de avonddienst gaat onze eigen predikant Ds. Kees van den Berg voor.

Hij vervolgt de prekenserie over Openbaring. Deze keer is het 20e hoofdstuk aan de beurt, waar het gaat over het zo genoemde ‘Duizendjarige Rijk’ en het laatste oordeel.

Het orgel wordt dan bespeeld door dhr. Kees van den End.

Bijwonen dienst

Er zijn geen beperkingen meer tijdens de zondagse diensten of het overige kerkenwerk, naast de basisregels: blijf thuis bij klachten, goed ventileren, geen handen schudden, hoesten en niezen in je elleboog; Je hoeft je dus niet meer op te geven via meevieren.nl.

  • Tijdens de diensten zijn de rijen onder het orgel gereserveerd voor gemeenteleden die onderling afstand willen houden. U kunt dan het beste de kerk binnenkomen aan de Van Hogendorpzijde;
  • Na de dienst kunnen we elkaar weer ontmoeten onder het genot van koffie of thee.
  • Er wordt weer fysiek gecollecteerd tijdens de diensten, maar digitaal geven heeft de voorkeur.

Ook kunt u kunt onze diensten op afstand bijwonen via YouTube en kerkradio.

Collectes

Collectemededelingen zondag 25 september 2022

De eerste collecte is de diaconale collecte bestemd voor: Plaatselijk diaconaal werk.

De diaconie is op verschillende terreinen actief en helpt, zichtbaar en onzichtbaar, daar waar het nodig is, dankzij de inzet van diakenen en gemeenteleden. De diaconaal consulenten ondersteunen en adviseren daarbij, leggen verbindingen met organisaties en de lokale overheid, en initiëren nieuwe projecten. Informatie: Nelleke de Jong, nelleke.de.jong@pkngouda.nl / T 06 – 86 87 46 64.

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL54 RABO 0373 7372 70 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Gouda.

 

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL69 RABO 0373 7201 22 t.n.v. Protestantse Gemeente Gouda.

Alle inzamelingen worden van harte bij u aanbevolen.

Hoe u uw gift ook kunt geven vindt u hier.