In de morgendienst gaat onze eigen predikant Ds. Kees van den Berg voor. In deze dienst vieren we het Heilig Avondmaal.

Dat zal op lopende wijze gebeuren. De organist in deze dienst is dhr. Pieter Verheul.

Er is kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 8.

Er is een crèche voor de opvang voor de allerkleinsten.

Bijwonen dienst

Er zijn geen beperkingen tijdens de zondagse diensten of het overige kerkenwerk, naast de basisregels: blijf thuis bij klachten, goed ventileren, geen handen schudden, hoesten en niezen in je elleboog; Je hoeft je dus niet meer op te geven via meevieren.nl.

  • Tijdens de diensten zijn de rijen onder het orgel gereserveerd voor gemeenteleden die onderling afstand willen houden. U kunt dan het beste de kerk binnenkomen aan de Van Hogendorpzijde;
  • Na de dienst kunnen we elkaar weer ontmoeten onder het genot van koffie of thee.
  • Er wordt weer fysiek gecollecteerd tijdens de diensten, maar digitaal geven heeft de voorkeur.

Ook kunt u kunt onze diensten op afstand bijwonen via YouTube en kerkradio.

Collectes

Collectemededelingen zondag 2 oktober 2022 (Israëlzondag)

De eerste collecte tijdens de dienst is de diaconale collecte bestemd voor: Stichting Jaffa-Project Nederland.

De inwoners van Jaffa en Zuid Tel Aviv hebben verschillende religieuze en etnische achtergronden. Het Jaffa Instituut geeft hoop aan kinderen met een moeilijke thuissituatie en biedt deze kinderen een toekomst, door middel van goed onderwijs en naschoolse opvang. De omgeving waarin de kinderen opgroeien heeft eveneens hulp nodig. Daarom worden ook allerlei benodigdheden gefinancierd, zoals schoolboeken, schoolbanken, en een dagelijkse voedzame maaltijd voor honderden kinderen. zie:  www.jaffaproject.nl

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL54 RABO 0373 7372 70 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Gouda.

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL69 RABO 0373 7201 22 t.n.v. Protestantse Gemeente Gouda.

Alle inzamelingen worden van harte bij u aanbevolen.

Hoe u uw gift ook kunt geven vindt u hier.