Avonddienst met Ds. W.F. Schormans uit Voorburg.

De organist is dhr. Jan de Wit.

Bijwonen dienst

Er zijn geen beperkingen meer tijdens de zondagse diensten of het overige kerkenwerk, naast de basisregels: blijf thuis bij klachten, goed ventileren, geen handen schudden, hoesten en niezen in je elleboog; Je hoeft je dus niet meer op te geven via meevieren.nl.

 • Tijdens de diensten zijn de rijen onder het orgel gereserveerd voor gemeenteleden die onderling afstand willen houden. U kunt dan het beste de kerk binnenkomen aan de Van Hogendorpzijde;
 • Na de dienst kunnen we elkaar weer ontmoeten onder het genot van koffie of thee.
 • Er wordt nog niet fysiek gecollecteerd tijdens de diensten.

Ook kunt u kunt onze diensten op afstand bijwonen via YouTube en kerkradio.

Collectes

De eerste collecte is voor de Diaconie. De diaconale collecte is bestemd voor de Activiteiten van het Cluster Kerk en Vluchteling. Het cluster Kerk & Vluchteling zet zich in voor statushouders en vluchtelingen in Gouda. De laatste maanden is dit heel actueel: Sinds december wonen er een aantal asielzoekers op de hotelboot (noodopvang) van het COA, en sinds kort wonen er ook Oekraïense vluchtelingen in Gouda. Voor deze mensen, maar ook voor alle statushouders die in Gouda een bestaan opbouwen, zet het cluster zich in: vanuit het Maatjesproject, de taal-oefengroepen, het samen sporten en andere activiteiten wordt hulp, ondersteuning en een luisterend oor geboden.

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL54 RABO 0373 7372 70 t.n.v. Diaconie Protestantse Kerk Gouda. 

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL69 RABO 0373 7201 22 t.n.v. Protestantse Gemeente Gouda.

Alle inzamelingen worden van harte bij u aanbevolen

Hoe u uw gift ook kunt geven vindt u hier.

Liturgie

 • Psalm 65:1,5
 • Votum en groet
 • Geloofsbelijdenis (gezongen)
 • Gebed bij de opening van het woord
 • Schriftlezing
 • Genesis 18:1-8
 • Gezang 170: 1 Meester men zoekt U wijd en zijd.
 • Lukas 24: 13-36
 • Gezang 170: 2,3
 • Schriftuitleg en verkondiging
 • Gezang 218: 1-5 (Ik zeg het allen dat Hij leeft!)
 • Dankgebed en voorbeden – stil gebed – Onze Vader
 • Zingen (staande) 219: 1,3,4 (Zing ten hemel toe)
 • Zegen