Ochtenddienst met Ds. A.D.L. Terlouw uit Boskoop.

De organist is dhr. Kees van den End en het combo verleent medewerking.

Kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 6.

Bijwonen dienst

Er zijn geen beperkingen meer tijdens de zondagse diensten of het overige kerkenwerk, naast de basisregels: blijf thuis bij klachten, goed ventileren, geen handen schudden, hoesten en niezen in je elleboog; Je hoeft je dus niet meer op te geven via meevieren.nl.

 • Tijdens de diensten zijn de rijen onder het orgel gereserveerd voor gemeenteleden die onderling afstand willen houden. U kunt dan het beste de kerk binnenkomen aan de Van Hogendorpzijde;
 • Na de dienst kunnen we elkaar weer ontmoeten onder het genot van koffie of thee.
 • Er wordt nog niet fysiek gecollecteerd tijdens de diensten.

Ook kunt u kunt onze diensten op afstand bijwonen via YouTube en kerkradio.

Collectes

De eerste collecte is voor de Diaconie. De diaconale collecte is bestemd voor de Activiteiten van het Cluster Kerk en Vluchteling. Het cluster Kerk & Vluchteling zet zich in voor statushouders en vluchtelingen in Gouda. De laatste maanden is dit heel actueel: Sinds december wonen er een aantal asielzoekers op de hotelboot (noodopvang) van het COA, en sinds kort wonen er ook Oekraïense vluchtelingen in Gouda. Voor deze mensen, maar ook voor alle statushouders die in Gouda een bestaan opbouwen, zet het cluster zich in: vanuit het Maatjesproject, de taal-oefengroepen, het samen sporten en andere activiteiten wordt hulp, ondersteuning en een luisterend oor geboden.

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL54 RABO 0373 7372 70 t.n.v. Diaconie Protestantse Kerk Gouda. 

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL69 RABO 0373 7201 22 t.n.v. Protestantse Gemeente Gouda.

Alle inzamelingen worden van harte bij u aanbevolen

Hoe u uw gift ook kunt geven vindt u hier.

Liturgie

 • Welkom en mededelingen door ouderling van dienst
 • Zingen: Psalm 66:1,2  
 • Stil gebed | Bemoediging en groet
 • Zingen: Psalm 66:3,5
 • Lezing van het gebod
 • Zingen: Gezang 437:1,2,3
 • Gebed om de verlichting met de Heilige Geest
 • Kindermoment + kinderlied: ‘Diep, diep, diep als de zee’  (Kinderopw. 68) [combo]
 • Kinderen verlaten de kerk
 • Schriftlezing(en): Kolossenzen 1:24 – 2:5
 • Zingen: Gezang 95:1,2
 • Verkondiging ‘Gods complottheorie’
 • Zingen: ‘Toekomst vol van hoop’ (Sela) [combo]
 • Kinderen komen terug uit de Kindernevendienst
 • Dankgebed | voorbeden | stil gebed | Onze Vader
 • Inzameling van de gaven (gebeurt digitaal, bij de uitgang staat ook een collecteschaal voor wie fysiek wil geven) Kinderen komen terug uit de crèche.
 • Zingen: Opwekking 710 ‘Gebed om zegen’ [combo]
 • Zegen (met gezongen amen)