Vanavond is de voorganger ds. W.G. van den Top uit Ede en de organist is de heer H. den Boer

Collecte in deze avonddienst

De collecte tijdens de dienst is de diaconale collecte bestemd voor de Stichting Christelijke Hulpverlening/’t Swanenburghshofje. (Groeneweg 42).

Vanuit dit hofje begeleidt men mensen met maatschappelijke en/of psychosociale problemen. In de tien woningen van het hofje bestaat de mogelijkheid voor tijdelijke huisvesting met begeleiding. Daarnaast biedt men ambulante begeleiding en organiseren ze gespreksgroepen. Een speciale groep vrijwilligers ondersteunt mensen bij hun financiën als SchuldHulpMaatje.

De tweede collecte is voor Pastoraat en eredienst.