Vanavond is de voorganger ds. W.G. van den Top uit Ede. In beide kerkdiensten is de organist de heer A. Koster.

Collecte in deze avonddienst

De collecte tijdens de dienst is de diaconale collecte bestemd voor Stichting Christelijke Hulpverlening/’t Swanenburghshofje. (Groeneweg 42) Binnen het hofje (tien woningen) bestaat de mogelijkheid voor tijdelijke huisvesting met begeleiding. Men begeleidt mensen met maatschappelijke- en/of psychosociale problemen, men biedt ambulante begeleiding en organiseren gespreksgroepen. Een speciale groep vrijwilligers ondersteunt mensen bij hun financiën als SchuldHulpMaatje.

De collecte bij de uitgang is voor Pastoraat en Eredienst.