Vandaag mogen wij in beide diensten met elkaar het Heilig Avondmaal vieren en in de avonddienst is er aansluitend ook de Dankzegging.

Vanmorgen is de voorganger ds. A. Bouman uit Ureterp.

Vandaag is er kindernevendienst voor alle groepen van de basisschool. Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in De Brug bij een kopje koffie, thee of een glaasje limonade. Heeft u vragen over onze wijk, dan is daar ook de gelegenheid voor, de ouderling van dienst staat u graag te woord.

Collecte in deze ochtenddienst

De collecte tijdens de dienst is de diaconale collecte bestemd voor Stichting Christelijke Hulpverlening/’t Swanenburghshofje. (Groeneweg 42) Binnen het hofje (tien woningen) bestaat de mogelijkheid voor tijdelijke huisvesting met begeleiding. Men begeleidt mensen met maatschappelijke- en/of psychosociale problemen, men biedt ambulante begeleiding en organiseren gespreksgroepen. Een speciale groep vrijwilligers ondersteunt mensen bij hun financiën als SchuldHulpMaatje.

De collecte bij de uitgang is voor Pastoraat en Eredienst.