Vanavond is de voorganger ds. W.H.B. ten Voorde uit Nunspeet en de organist is de heer J. de Wit

Collecte in deze avonddienst

De collecte tijdens de dienst is de diaconale collecte bestemd voor najaarszendingscollecte bestemd voor Dialoog tussen verschillende culturen en religies – Brazilië (Kerk in Actie) en Predikanten en kerkelijk werkers in Azië. (GZB).

De tweede collecte is voor de Wijkkas