Hartelijk welkom in de Pauluskerk. De voorganger vanmorgen is ds. C. van den Berg en de organist is de heer A. Koster. In deze dienst zal Jesse de Groot de Heilig Doop ontvangen. Vandaag is er kindernevendienst voor alle groepen van de basisschool. Na de dienst is er voor iedereen gelegenheid om de doopouders persoonlijk de hand te geven en met elkaar een kopje koffie, thee of een glaasje limonade te drinken in De Brug. Heeft u vragen over onze wijk, dan is daar ook de gelegenheid voor, de ouderling van dienst staat u graag te woord.

Collecte in deze ochtenddienst

De collecte tijdens de dienst is de diaconale collecte bestemd voor najaarszendingscollecte bestemd voor Dialoog tussen verschillende culturen en religies – Brazilië (Kerk in Actie) en Predikanten en kerkelijk werkers in Azië. (GZB).

De tweede collecte is voor de Wijkkas