De voorganger in deze avonddienst is de voorganger mevr. ds. H.B. Graafland uit Veenendaal en de organist is dhr. A. Koster.

Collecte in deze avonddienst

De collecte tijdens de dienst is bestemd voor Gevangenenzorg Nederland. Gevangenenzorg Nederland is een vrijwilligersorganisatie voor gevangenen, tbs-patiënten en hun familieleden. Ruim 560 vrijwilligers, verspreid over heel het land, gaan op bezoek in de gevangenis of bij familieleden van gevangenen thuis en bieden een luisterend oor en praktische ondersteuning.
Financieel zijn ze sterk afhankelijk van giften van particulieren, kerken, bedrijven en fondsen.
De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.