Hartelijk welkom in de Pauluskerk. De voorganger is mevr. ds. G. Stougie uit Berkel en Roderijs en de organist is dhr. M. Oosterom. Vandaag is er kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 3 van de basisschool. Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in De Brug bij een kopje koffie, thee of een glaasje limonade. Heeft u vragen over onze wijk, dan is daar ook de gelegenheid voor, de ouderling van dienst staat u graag te woord.

Collecte in deze ochtenddienst

De collecte tijdens de dienst is bestemd voor Gevangenenzorg Nederland. Gevangenenzorg Nederland is een vrijwilligersorganisatie voor gevangenen, tbs-patiënten en hun familieleden. Ruim 560 vrijwilligers, verspreid over heel het land, gaan op bezoek in de gevangenis of bij familieleden van gevangenen thuis en bieden een luisterend oor en praktische ondersteuning.
Financieel zijn ze sterk afhankelijk van giften van particulieren, kerken, bedrijven en fondsen.
De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.