Voorganger in deze avonddienst is mw. ds. A.M. van Briemen uit Boskoop en de organist is de heer A. Koster.

Collecte in deze avonddienst

De collecte tijdens de dienst is bestemd voor de financiële hulp aan gemeenteleden. De diakenen introduceren mensen bij een van
de diaconale projecten zoals de Voedselbank, de Non-foodbank, het Noodfonds of Schuldhulpmaatje. Een ander diaconaal project waarin vraag en aanbod van praktische hulp bij elkaar komt, is het Burennetwerk Gouda. Burennetwerk Gouda is van en voor iedereen, ongeacht afkomst, geloof of overtuiging.
De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.