De voorganger is ds. C. van den Berg en de organist is de heer N. Roggeveen. De dienst staat in het teken van de Diaconale Zondag en is samen met onze diakenen voorbereid.
Vandaag is er kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 6 van de basisschool. Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in De Brug bij een kopje koffie, thee of een glaasje limonade. Heeft u vragen over de dienst of onze wijk, dan is daar ook de gelegenheid voor, de ouderling van dienst staat u graag te woord.

Collecte in deze ochtenddienst

De collecte tijdens de dienst is bestemd voor de financiële hulp aan gemeenteleden. De diakenen introduceren mensen bij een van
de diaconale projecten zoals de Voedselbank, de Non-foodbank, het Noodfonds of Schuldhulpmaatje. Een ander diaconaal project waarin vraag en aanbod van praktische hulp bij elkaar komt, is het Burennetwerk Gouda. Burennetwerk Gouda is van en voor iedereen, ongeacht afkomst, geloof of overtuiging.
De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.