Avonddienst met prop. Mw. G. den Dikken uit Wageningen en de organist is dhr. R. van Esseveldt.

Collecte in deze avonddienst

De collecte tijdens de dienst is bestemd voor het Diaconale kerkenwerk op provinciaal en landelijk niveau. De inkomsten uit het diaconaal quotum zijn bestemd voor diaconaal kerkenwerk, dienst in de samenleving en oecumene (het diaconale deel) en bovendien voor ondersteunende activiteiten die het diaconaal werk mogelijk maken, zoals communicatie en fondsenwerving, synodewerk en juridische zaken. Met uw bijdrage kan ook dit werk doorgang vinden.

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.