De voorganger vanmorgen is ds. L. den Breejen uit Delft en de organist is dhr. M. Oosterom. I.v.m. de zomervakantie is er alleen kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 3 van de basisschool. Na de dienst is gelegenheid om  met elkaar een kopje koffie, thee of een glaasje limonade te drinken in De Brug. Heeft u vragen over de dienst of onze wijk, dan is daar ook de gelegenheid voor, de ouderling van dienst staat u graag te woord.

Collecte in deze ochtenddienst

De collecte tijdens de dienst is bestemd voor het Diaconale kerkenwerk op provinciaal en landelijk niveau. De inkomsten uit het diaconaal quotum zijn bestemd voor diaconaal kerkenwerk, dienst in de samenleving en oecumene (het diaconale deel) en bovendien voor ondersteunende activiteiten die het diaconaal werk mogelijk maken, zoals communicatie en fondsenwerving, synodewerk en juridische zaken. Met uw bijdrage kan ook dit werk doorgang vinden.

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.