Vandaag is het avondmaalzondag. In de morgendienst vieren we dat op lopende wijze. Deze dienst wordt geleid door onze eigen wijkpredikant Ds. Kees van den Berg.

We vervolgen de prekenserie uit de Efezebrief. We lezen Efeziërs 1:3-14, een lange en diepgaande lofprijzing op de Drie-enige. De organist is dhr. Dick den Hertog.

Er is kindernevendienst voor groep 1-8. Voor de kinderen van 0-4 jaar is er kinderoppas.

U kunt onze diensten op afstand bijwonen via YouTube en kerkradio.

Collectes

De eerste collecte is de diaconale collecte bestemd voor: Stichting Jaffa-Project Nederland.

De inwoners van Jaffa en Zuid Tel Aviv hebben verschillende religieuze en etnische achtergronden. Het Jaffa Instituut geeft hoop aan kinderen met een moeilijke thuissituatie en biedt deze kinderen een toekomst, door middel van goed onderwijs en naschoolse opvang. De omgeving waarin de kinderen opgroeien heeft eveneens hulp nodig. Daarom worden ook allerlei benodigdheden gefinancierd, zoals schoolboeken, schoolbanken, en een dagelijkse voedzame maaltijd voor honderden kinderen.

zie:  www.jaffaproject.nl

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL54 RABO 0373 7372 70 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Gouda.

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL69 RABO 0373 7201 22 t.n.v. Protestantse Gemeente Gouda.

Alle inzamelingen worden van harte bij u aanbevolen.

Hoe u uw gift ook kunt geven vindt u hier.