In de avonddienst gaat onze eigen wijkpredikant Ds. Kees van den Berg voor. Hij start dan met een nieuwe prekenserie over de Efezebrief. We lezen het intro van de brief, dat op verrassende wijze al veel blijkt te bevatten. Het orgel wordt dan bespeeld door dhr. Erik van der Knijff.

U kunt onze diensten op afstand bijwonen via YouTube en kerkradio.

Collectes

De eerste collecte is de diaconale collecte.

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL54 RABO 0373 7372 70 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Gouda.

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL69 RABO 0373 7201 22 t.n.v. Protestantse Gemeente Gouda.

Alle inzamelingen worden van harte bij u aanbevolen.

Hoe u uw gift ook kunt geven vindt u hier.