In de zondag ochtenddienst gaat voor Ds. Geert van Meijeren uit Vlaardingen.

De organist is dhr. Johan van der Pol. 

Vanwege de zomervakantie is kindernevendienst voor de groepen 1-3 van de basisschool. Er is crèche voor kinderen tot 4 jaar in het Jeugdhonk. 

U kunt onze diensten op afstand bijwonen via YouTube en kerkradio.

Collectes

Collectemededelingen zondag 16 juli 2023

De collecte tijdens de dienst is de diaconale collecte bestemd voor: Gevangenenzorg Nederland. Gevangenenzorg Nederland is een vrijwilligersorganisatie voor gevangenen, tbs-patiënten en hun familieleden. Ruim 560 vrijwilligers gaan op bezoek in de gevangenis of bij familieleden van gevangenen thuis en bieden een luisterend oor en praktische ondersteuning. Onze manier van werken wordt gekenmerkt door de kernwaarden: barmhartige gerechtigheid, respect, vrijwilligheid en competent. Financieel zijn we sterk afhankelijk van giften van particulieren, kerken, bedrijven en fondsen. Voor info: http://www.gevangenenzorg.nl/organisatie/organisatie/kernwaarden.

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL54 RABO 0373 7372 70 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Gouda.

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL69 RABO 0373 7201 22 t.n.v. Protestantse Gemeente Gouda.

Alle inzamelingen worden van harte bij u aanbevolen.

Hoe u uw gift ook digitaal kunt geven vindt u hier.