In de zondag ochtenddienst gaat voor Ds. F. Bos uit Gouda.

Het thema van de dienst is: ‘Werk in uitvoering’. We lezen psalm 145 en Handelingen 16:19-34. De psalm van deze vijfde zondag van de zomer is psalm 86.

De organist is dhr. Henk den Boer. 

Vanwege de zomervakantie is kindernevendienst voor de groepen 1-3 van de basisschool. Er is crèche voor kinderen tot 4 jaar in het Jeugdhonk. 

U kunt onze diensten op afstand bijwonen via YouTube en kerkradio.

Collectes

De eerste collecte is de diaconale collecte bestemd voor: Individuele hulp gemeenteleden.

De diaconie biedt hulp aan personen of gezinnen in financiële nood, wanneer hulp van andere organisaties tekortschiet, bijvoorbeeld bij onvoorziene noodzakelijke kosten of dreigende uithuiszetting. Ook op andere manieren ondersteunt de diaconie mensen die het niet breed hebben, o.a. door het uitdelen van kerst- en zomerattenties.

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL54 RABO 0373 7372 70 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Gouda.

 

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL69 RABO 0373 7201 22 t.n.v. Protestantse Gemeente Gouda.

Alle inzamelingen worden van harte bij u aanbevolen.

Hoe u uw gift ook digitaal kunt geven vindt u hier.