In de Kerstavonddienst gaat voor onze wijkpredikant ds. C. van den Berg. De organist is de heer Johan van der Pol en het combo verleent medewerking aan de dienst.

Het thema is ‘Als alles duister is…’ Het zijn de beginregels van dat prachtige Taizélied, dat ook door Sela bekend is geworden. We lezen uit Jesaja 9 en Lukas 2. De kerk is sfeervol verlicht en versierd. Het combo verleent, naast de organist, Johan van der Pol, medewerking aan de dienst.

De preek is toegankelijk en actueel. Kortom: echt zo’n dienst om anderen mee naar toe te nemen. Zeker ook, omdat voor de dienst koffie, thee, warme chocolademelk en appelpunch te verkrijgen is. Onder het genot hiervan kunnen we elkaar ontmoeten en heten we iedereen graag welkom.

U kunt onze diensten op afstand bijwonen via YouTube en kerkradio.

Collectes

De eerste collecte is de diaconale collecte bestemd voor: Individuele hulp gemeenteleden.

De diaconie biedt hulp aan personen of gezinnen in financiële nood, wanneer hulp van andere organisaties tekortschiet, bijvoorbeeld bij onvoorziene noodzakelijke kosten of dreigende uithuiszetting. Ook op andere manieren ondersteunt de diaconie mensen die het niet breed hebben, o.a. door het uitdelen van een financiële kerstattentie. 

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL54 RABO 0373 7372 70 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Gouda.

 

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL69 RABO 0373 7201 22 t.n.v. Protestantse Gemeente Gouda.

Alle inzamelingen worden van harte bij u aanbevolen.

Hoe u uw gift ook kunt geven vindt u hier.