Deze Eerste Kerstdag gaat voor onze wijkpredikant ds. C. van den Berg. 

In de verkondiging staan we stil bij Johannes 1, die prachtige, hooggestemde en diepzinnige weergave van het kerst gebeuren, dat het Woord mens geworden is. Wat dat ons te zeggen heeft, hopen we (opnieuw) te ontdekken, maar natuurlijk ook te bezingen. In deze dienst zingen we, op veler verzoek, extra kerstliederen. En een heus kindercombo zal een lied laten horen!

Er is kindernevendienst voor de groepen 1-6.  Ook is er crèche voor de jongste kinderen in het Jeugdhonk.

U kunt onze diensten op afstand bijwonen via YouTube en kerkradio.

Collectes

De eerste collecte is de diaconale collecte bestemd voor: Oekraïne – Help kinderen in Oekraïne de oorlog door (Kerk in Actie). Iedereen in Oekraïne, van jong tot oud, is blootgesteld aan de gevolgen van de oorlog in het land. Maar de veerkracht van de mensen in Oekraïne is bewonderenswaardig. Door de jarenlange contacten met Oekraïense kerken kan Kerk in Actie hulp bieden in het hele land. Zij bieden kinderen een veilige plek om te spelen en psychosociale hulp om mentaal gezond te blijven. Oekraïense gezinnen ontvangen voedsel- en zadenpakketten, zodat ze toch eten op tafel hebben.

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL69 RABO 0373 7201 22 t.n.v. Protestantse Gemeente Gouda.

Alle inzamelingen worden van harte bij u aanbevolen.

Hoe u uw gift ook kunt geven vindt u hier.