Een concert in de Pauluskerk van een projectkoor samengesteld uit leden van Cantorij ‘Cantabile’, Jongerenkoor ‘Inspiration’ en gemeenteleden uit de Pauluskerk. Zij zingen voor u liederen uit Opwekking, de Evangelische Liedbundel, Gospel en bekende en onbekende muziekstukken.

De aanvang is 20.00 uur, de deur gaat open om 19.30 uur en de toegang is gratis. U bent allen van harte welkom.