Op deze zondagavond gaat voor ds. D. van Vreeswijk uit Rotterdam. De organist is Kees van den End.

U kunt onze diensten op afstand bijwonen via YouTube en kerkradio.

Collectes

De eerste collecte is de diaconale collecte bestemd voor: Stichting Non-foodbank Gouda.

De Non-foodbank Gouda verzamelt en verstrekt goederen zoals kleding, huisraad, fietsen en meubels. De Non-foodbank is bestemd voor cliënten van de voedselbank en voor mensen die worden doorverwezen. Voor info: www.nonfoodbankgouda.nl  of bel met telefoonnummer; 06 – 18 52 76 96.

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL54 RABO 0373 7372 70 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Gouda.

 

De tweede collecte is voor de Wijkkas van de Pauluskerk;

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL17INGB0005645211  t.n.v. wijkkas Wijkgem. 2 Herv. Gem. Gouda

Alle inzamelingen worden van harte bij u aanbevolen.

Hoe u uw gift ook kunt geven vindt u hier.